Tüpler Ameliyatla Tekrar Açılabilir Mi?

Kadınlarda sık kullanılan korunma yöntemlerinden birisi olan tüp bağlama (tüp ligasyonu, BTL) yeterli çocuğa sahip olmuş ve başka çocuk kesinlikle istemeyen kadınlara uygulanan bir yöntemdir. Bazen çocuklardan birinin ölümü veya boşanma-tekrar evlenme gibi nedenlerden dolayı tüpleri bağlanan kişi tekrar çocuk isteminde bulunabilmektedir.

Bu durumda ailenin tekrar çocuk sahibi olması için ya mikrocerrahi teknikleri ile tekrar opere olması veya tüp bebek (IVF, ICSI) uygulanması gerekir. Geri dönüşüm ameliyatı (tubal reanastomoz, reversal) bağlanmış tüplerin tekrar uç uca birleştirilmesi işlemidir ve oldukça komplike, uzun süren, yüksek maliyeti olan, başarı garantisi olmayan bir ameliyattır.
Mikrocerrahi ameliyatlarinın başarısı tüplerin hangi teknikle bağlandığına, anastomoz bölgesine, uç uca birleştirme sonrası kalan tüp parçasının uzunluğuna bağlıdır. Anastomoz sonrasında tüp uzunluğunun 4cm'den fazla olması durumunda ve anastomoz bölgesinde tüp çapları arasında belirgin fark bulunmadığında tüplerin açılma başarısı daha yüksektir.

Geri dönüşüm ameliyatı veya tüp bebek uygulamaları sonrası gebelik elde etme başarısı %50-70 civarında bulunmaktadır.
Tubal reanastomoz ameliyatı (tüplerin tekrar açılması ameliyatı) sonrasında dış gebelik oluşma riski vardır. Ameliyat sonrasında oluşan gebeliklerin yüzde 10 kadarı dış gebeliktir.Bu nedenle tekrar bebek sahibi olabilmek için tüp bebek yöntemlerinden birinin uygulanması daha mantıklı görünüyor