Gebelik ve Obezite

Vücut kitle indeksi 30 üzerinde olan anne adayları tıbben obez kabul edilir.Vücut kitle indeksi (VKİ),vücut ağırlığınızın boyunuzun karesine bölünmesiyle hesaplanır.

0-18.4------zayıf
18.5-24.9---normal
25-29.9-----fazla kilolu
30-34.9-----obez (1.sınıf)
35-44.9-----obez (2.sınıf)
45 üstü-----aşırı obez ( 3. Sınıf)

Obezite, tüm dünyada önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Obez gebe kadın, gestasyonel diyabet, preeklampsi, sezeryan ve fetal makrozomi gibi istenmeyen gebelik sonuçları ile karşı karşıyadır. Maternal obezite; maternal morbidite, fetal morbidite ve mortaliteyi arttırdığı için gebelikte önem taşımaktadır.

Obez anne adaylarının bebeklerinin ultrasonla incelenmesinde çeşitli zorluklar yaşanabilir. Bariz olarak obez olan anne adaylarında bazen bebeğin yapısal incelenmesinin imkansız olması bir yana, bebeğin kalbinin ultrasonda attığından bile emin olmak güçleşebilir.
Obez anne adaylarında yüksek tansiyon,preeklampsi buna bağlı olarak morbidite ve mortalite riski artmaktadır.Yine pıhtılaşma mekanizmasındaki bozulmalara bağlı olarak damar tıkanıklıkları ve emboli sorunları daha sık görülür.
Obezite hem Tip II diyabet, hem de gestasyonel diyabete neden olarak, hem de kendi başına bebeğin doğum tartısının yüksek olmasına neden olabilir.

Obez anne adaylarında miad geçme riskinin de genel populasyona göre daha yüksek olduğu bilinmektedir.

Obez anne adayında miad geçme riskinin artması, iri bebek oluşma riskinin artması doğum eyleminin uzun sürmesi ve doğumda omuz takılması riskini beraberinde getirir.Bunlara bağlı olarakta sezaryan sıklığıda artacaktır.Yara iyileşmesinde gecikme ve enfeksiyon riskleride zayıf olan kadınlara göre daha fazla görülür.

Obez anne bebeklerinde fetal anomali özellikle nöral tüp defektleri daha sık görülmektedir.Fetal kalp anomalileri 2 kat fazla görülmekte,karın ön duvarı açıklığı 3 kat,inmemiş testis 2.5 kat daha fazla görülmektedir.
Gebelikte obez annelerden doğan bebeklerde otizm görülme sıklığının arttığına dair çalışmalarda mevcuttur.

Obezite nedenleri

1-YAŞ: yaş ilerledikçe metabolizma yavaşlar

2-CİNSİYET:erkeklerin metabolizması kadınlara göre daha hızlıdır.Kadınlar daha hızlı kilo alırar.

3-GENETİK

4-ÇEVRESEL faktörler

5-FİZİKSEL aktivite

6-PSİKOLOJİK nedenler

7-Bazı hormonal ve metabolik hastalıklar

8-Steroid grubu ilaçlar

Obez anne adayına tıbbi yaklaşım

İdeal olanı obez anne adayının gebelik planlanan dönemde normal kiloya getirilmesidir. Bu amaçla uygun bir diyet ve egzersiz programı, gerekli durumlarda iştah kesici ilaçlar, ya da çok ileri durumlarda cerrahi yöntemler (mideye balon yerleştirilmesi, midenin küçültülmesi gibi) faydalı olabilir.

Gebelik döneminde obezite durumunda katı bir diyet yoluna gidilmesi riskli bir yaklaşımdır. Besin gruplarının her birinden yeterince alınması ve günlük gerekli minimum kalori azaltılmadan günlük öğünlerden yanlızca "gereksiz" yağ ve karbonhidratların çıkarılması ve anne adayını zorlamayan bir egzersiz programı yapılması uygun bir yaklaşım olabilir. Diyet regülasyonu mutlaka bu konuda uzman biri tarafından yapılmalıdır.

İştah kesici ilaçların gebelikte kullanılabilirliğinin güvenli olup olmadığı konusunda yeterli bilimsel çalışma yapılmadığından bu ilaçlar gebelikte önerilmez.