Sezaryen Sonrası Normal Doğum Olabilirmi?

Ne yazıkki 1970 ' den günùmüze % 5 olan sezaryen oranı oldukça yùkselmiştir.Sezaryen sonrası normal doğum bu yùkselmiş sezaryen oranlarını azaltmak amaçlı birçok ülkede denenmektedir.Sezaryen sonrası normal doğuma karar verirken riskleri ve yararları göz önünde bulundurulmalıdır.
Sezaryen sonrası normal doğum düşünülen hastaların bazı kriterlere uygunluk göstermesi gerekir.Bu kriterler şunlardır.

- Daha önceki sezaryendeki uterus kesisinin alt segment transvers olması
- klinik olarak uygun pelvik genişlik ve uygun bebek kilosu
-Diğer uterin skar,anomaliler,veya uterin rüptür olmaması
- Spontan ( kendiliğinden başlamış ) doğum eylemi
-Hastanın isteği ve ailenin onayı
- Doğumu takip edebilecek ve sezaryeni yapabilecek hekim
- Acil sezaryen için gerekli kan,personel ve anestezi ekibinin olması

Potansiyel kontendikasyonlar

- daha önceki sezaryende T şeklinde kesi yapılmış olması
-2 den fazla sezaryen olması
-Kontrakte pelvis ( dar ) ,iri bebek
- Bebek duruş anomalileri
-Uterin anomaliler,
- çoğul gebelik
-Olgunlaşmamış seviks,indùksiyon
- Vaginal doğumu engelleyen medikal ve obstetrik durumlar
-Hastanın reddi
-Acil sezaryenin yapılabileceği yeterli teknik donanımın olmaması

Komplikasyonlar

- Uterin rüptür.Sezaryen sonrası olabilecek en ciddi komplikasyondur.Rüptür önceki sezaryen yapılan yerden başlar daha yukarılara kadar uzanır.Uterin rüptür bazan tanısı zor konulabilir.Belirti ve bulgular yavaş yada aniden ilerleyebilir.Bebek kalp atışlarında yavaşlama,fetal kalp tonus kaybı,vaginal yada abdominal kanama annede anksiyete,huzursuzluk,halsizlik,taşikardi,omuz ağrısı ve şok bulguları ortaya çıkar. Vaginal muayenede bebek başının önceki muayeneye göre daha yukarı çıkmış olduğu tanı koydurucudur.Rüptür olduğunda acil sezaryen sonrası bile bebek ölùm riski % 25 civarıdır.Acil laparatomi ye geçilir,uteus tamiri çoğu hastada mümkündür,uterusta ciddi hasar varsa bazan uterusu çıkarmak gerekebilir.