Prematüre Doğumlar

37 .gebelik haftasından önce olan doğumlara prematüre doğum denilir.
Preterm eylem obstetrik mortalite ve morbiditenin en önemli nedenidir.Preterm eylem gebeliğin 20- 37.haftaları arasında 10 dk.içinde 2 ağrı veya 30 dk içinde 3-4 ağrı olması ve 30 saniye sürmesi,rahim ağzının 2 cm açılması ile tanı konulur.Preterm eylem duygusal sorunlar yanı sıra bebekte kalıcı hasarlar ortaya çıkması nedeniyle jinekologları en çok meşgul eden bir sorundur.Preterm doğum görülme sıklığı yaklaşık % 18 dir.Günümüzde erken doğum insidansı artmaktadır ama bebek mortalite ve morbidite insidansı azalmaktadır.Nedeni yeni doğan bakım ünitelerinin daha iyi olması ve doğum öncesinde kortikosteroid uygulanmasıdır.( kortikosteroid bebek akciğer olgunlaşmasını sağlamak amaçlı kullanılır).

Preterm eylem nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz.
- daha önce preterm doğum yapmış olmak
- erken membran rüptürü
- geçirilmiş servikal cerrahi ,servikal yetmezlik
- uterin anomaliler(septum,çift uterus v.b)
- idrar yolları enfeksiyonları
- polihidramnios
- çoğul gebelik
- kısa servikal uzunluk
- plasenta anomalileri( plasenta previa,plasenta dekolmanı)
- düşük sosyo- ekonomik düzey
- sigara,alkol kullanımı
- anemi,kötü beslenme,astenik yapı
- maternal hastaliklar
- 18 yaş altı veya 35 yaş üstü kadınlar
- uterin myomlar

Ayrıca annenin yaşamını tehdit eden bazı maternal hastalıklarda ve fetusun içerde durmasının sakıncalı olduğu bazı durumlardada gebeliğin erken sonlandırılmasıda preterm doğum nedenleri olarak kabul edilmektedir ( örneğin şiddetli preeklampsi,oligohidramnios,ciddi intrauterin gelişme gerilikleri gibi...)
En sık nedenler idrar yolu enfeksiyonu başta olmak üzere enfeksiyonlardır.% 25 vakada erken membran rüptürü neden olmaktadır.

Prematüre bebekler gebelik yaşına göre 3'e ayrılır:
1. Grup ileri derecede (24-31 hafta)
2. Grup orta derecede (32-35 hafta)
3. Grup sınırda (36-37 hafta)

Doğum ağırlıklarına göre de 3'e ayrılır:
Düşük doğum ağırlığı : Bebeğin doğumda 2500 gr.dan az olması
Çok düşük doğum ağırlığı : Bebeğin doğumda 1500 gr.dan az olması.
Aşırı düşük doğum ağırlığı: Bebeğin doğumda 1000 Gr dan az olması

Rutin vizitler sırasında ultrason da sevikal kanalın kısa olması (2.5 cm den kısa),servikste hunileşme,NST de kontraksiyonların saptanması ile tanı konulur.

Preterm eylem sonuçları
Önüne geçilemeyen preterm eylemde çok ciddi neonatal( yeni doğan) sonuçlara yol açabilmektedir.Akut dönemde solunum,gastrointestinal,santral sinir sistemi( beyin),İmmünolojik,görme işitme uzun vadede ise motor bozukluk( spastik),görme ,işitme,emosyonel ve sosyal sorunları beraberinde getirir.Bununla birlikte aileyede duygusal ve ekonomik bir yük getirecektir.

Preterm eylem yönetimi
Ana hedef preterm eylemi erken görebilmek ve engelleyebilmek olmalıdır.Erken dönemde risk faktörlerini belirlemek ve önlem almak gerekir.Eğer bir idrar yolu enfeksiyonu varsa mutlaka tedavi edilmeli,servikal yetmezlik varsa serklaj yapılmalı.
Preterm eylem başlayan hastalarda yapılması gerekenlerin başında fetal ve maternal durumun değerlendirilmesi gerekir.Eğer herhangibir kontrendikasyon yoksa tokolitik (ağrıları durduran ilaçlar ) ilaçlar başlanmalı,bebek akciğerlerinin olgunlaşmasını arttıran steroid ler uygulanmalı,hidrasyon( bol sıvı alımı ),yatak istirahati verilmeli ve cinsel ilişki kestirilmelidir.