Sezaryan Yapmayı Gerektiren Durumlar

Sezaryan bebeğin anne karnını keserek uterustan çıkarma operasyonudur.Sezaryan yaklaşık 15-45 dakika arası sürer,başlangıçtan itibaren 5-10 dakika içinde bebek çıkarılır.Sezaryanda toplam 8 tabaka açılır.

  • Cilt
  • Cilt altı yağ dokusu
  • Kasların koruyucu tabakası
  • Kas tabakası
  • Karın iç zarı
  • Uterus zarı
  • Uterus kası
  • Amnion kesesi (su kesesi)

Sezaryan yapılmasını gerektiren durumları şöyle sıralayabiliriz:

1- Fetal distress:en sık sezaryan yapma nedenidir.Doğum ağrılarına bebek tahammül edemeyebilir,kalp atışları zayıflayabilir

2- Plasenta previa:Plasentanın doğum kanalına yerleşerek cerviksi kapatması durumudur.Plasenta bebeği besleyen çok damarlı bir yapıdır,36.haftadan sonra tehlikeli kanamalara yol açabilir.Yine plasentanin erken ayrılması da sezaryan nedenidir.

3- Bebeğin TERS veya YAN durması doğumu imkansız hale getirir.
4- İRİ bebek,özellikle 4500 gramdan fazla olan bebekler

5- Pelvis darlığı,bebeğin çıkmasını imkansız hale getirebilir.Özellikle andropoid (erkeksi pelvis),platipelloid (yassı pelvis).

6- HSV (aktif herpes enfeksiyonu)

7- Doğum yolunu tıkayan myom veya başka bir kitle

8- Daha önce sezaryan yapmış olmak veya uterus kesisi gerektiren myom ameliyatı olanlarda

9- Annenin doğumun ikinci evresinde ıkınmasında sakıncalı durumlar.Örneğin kalp ve beyin hastalıkları.

10-Bebekteki bazı anomaliler.Hidrosefali,spinal kord anomalileri,omfalosel gibi

11-Vaginusmus,psikiyatrik bazı bozukluklar,annenin normal doğuma ikna edilememesi sezaryan nedenleridir.

12- Ağrı zaafı ,Erken su gelmesi sonrası uzamış doğumlar,uterus anomalileride sezaryan nedeni olabilir.

13-Rölatif olarak daha önceden bebek kaybı olup zor gebe kalmış olmak da nedenler arasında sayılabilir.