Fetal Ekokardiografi

 Fetal EKO gebeliğin 16 . haftasından itibaren rahatlıkla yapılabilir...Ama en iyi görüntüler 18-20 hafta arasındadır..

Fetal ekokardiografi rutin incelemeler arasında deyildir.
Bu inceleme radyoloji uzmanları,pediatri uzmanları ve perinatoloji uzmanları tarafından yapılır.

 Hangi durumlarda fetal ekokardiografi yapılır?

 • Kadın Doğum hekiminin bebekte kalp hastalığı şüphesi
 • Anne-baba, kardeş yada ailede doğuştan kalp hastalığı öyküsü
 • İleri anne - baba yaşı ve küçük anne yaşı
 • Önceki çocuklarda kromozom anomalisİ
 • Eşlerden birinde kromozom düzensizliği
 • Önceki çocukta genetik hastalık
 • Ailede genetik hastalık
 • Ultrasonografide fetal anomali şüphesi
 • Tekrarlayan gebelik kaybı
 • Sebebi belirlenemeyen konjenital anomalili çocuk öyküsü
 • Ölü doğumlar
 • Diabetes mellitus, romatizma gibi maternal hastalıklar
 • Gebelikte ilaç kullanımı
 • Gebelikte radrasyona maruz kalmış olanlar
 • Gebelikte viral enfeksiyon (kızamıkçık,su çiçeği v.b) geçirenlerde
 • Alkol kullanan gebelerde
 • Biyokimyasal tarama testilerinde anormallik
 • Hastanın obez olması veya gaz distansiyonu nedeniyle tam olarak değerlendirilememesi.