Erkeğe Ait İnfertilite Nedenleri Nelerdir?

 1. Sertleşme ve boşalma sorunları
 2. Açıklanamayan (İdiyopatik)
 3. Sperm anormallikleri
 4. Sistemik nedenler
 5. Konjenital nedenler:
  1. İnmemiş testis
  2. Karyotip anomalileri
  3. Seminal vezikül ve vaz deferens konjenital agenezi
 6. Varikosel
 7. Endokrin nedenler

TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR ?

 1. Esas olarak tedavi nedene yöneliktir. Altta yatan nedenin tedavisi ile semen kalitesini arttırmak esas amaçtır.
 2. Endokrin bozukluklarda medikal tedavi tercih edilen tedavi yöntemidir.Gonadotropin eksikliği (hipogonadotropik hipogonadizm) varsa dışardan gonadotropin verilir, neden prolaktin yüksekliği ise prolaktin düşürücü ilaçlar, tiroid hormon bozuklukları ise uygun ilaç tedavisi verilir.
 3. Varikoselde; gerekliyse varikosel ameliyatı yapılır.
 4. Fazla tüketilen sigara ve alkolün olumsuz etkilerinden kurtulmak için bunlar kısıtlanmalıdır.
 5. Toksik etkili ilaçların alternatifleri ile değiştirilmesi, radyoterapi veya kemoterapi öncesi sperm saklanması uygun olabilir.
 6. Altta yatan sertleşme problemleri, ejekulatuar bozukluklar, sistemik hastalık varsa öncelikle bunların tedavi edilmesi uygun yaklaşım olacaktır.
 7. Antisperm antikor varlığında İdeal olan intrauterin inseminasyondur. İntrauterin inseminasyon 6 kez tekrarlanmasına rağmen başarısızsa veya sperm kalitesi ileri derecede defektif ise IVF veya ICSI uygulanabilir.
 8. İDİYOPATİK (nedeni bilinmeyen) ASTENOZOOSPERMİ ve Teratozoospermi de IUI yada Yardımcı üreme teknikleri önerilmeli. Başarısız olunduğu taktirde donör spermi yada evlat edinilmesi önerilmeli.