Menopozda Yapılması Gereken Testler

  • Kan şekeri, karaciğer fonksiyon testleri, böbrek fonksiyon testleri, kan 25-OH D vit düzeyi ve lipid profili gibi biyokimya testleri
  • İdrarda ve kanda kemik yıkım belirteçleri
  • Tam kan sayımı ve sedimantasyon
  • Jinekolojik muayene ve pelvik ultrasonografi, pap smear testi
  • Bilateral mamografi, meme ultrasonografisi
  • Kemik Mineral Dansitometresi
  • Diyetisyen bilgilendirmesi ve sağlıklı beslenme önerileri yapılmaktadır.